Wachtdienst Osteopathie.be tijdens het weekend: 078 480 484.

Gelieve het uur van afspraak te respecteren. Niet nagekomen afspraken worden aangerekend.

Veuillez respecter l’heure de rendez-vous. Les rendez-vous non respectés seront facturés.

Een geplande afspraak kan uitzonderlijk een kwartier ( meestal later) verplaatst worden. Gelieve daarom steeds uw herinneringsmail te checken.

Un rendez-vous programmé peut exceptionnellement être reporté d’un quart d’heure (généralement plus tard). Par conséquent, veuillez toujours vérifier votre e-mail de rappel.

Een mondmasker  is tot nader order verplicht, zo niet wordt de behandeling niet uitgevoerd.

Un masque buccal est obligatoire jusqu’à nouvel ordre, sinon le traitement ne sera pas effectué.

GESLOTEN VAN 10/5 TOT EN MET 15/5

Telefonisch:

02/522 22 75