Wachtdienst Osteopathie.be tijdens het weekend: 078 480 484.

Gelieve het uur van afspraak te respecteren. Niet nagekomen afspraken worden aangerekend.

Veuillez respecter l’heure de rendez-vous. Les rendez-vous non respectés seront facturés.

Een geplande afspraak kan uitzonderlijk een kwartier ( meestal later) verplaatst worden. Gelieve daarom steeds uw herinneringsmail te checken.

Un rendez-vous programmé peut exceptionnellement être reporté d’un quart d’heure (généralement plus tard). Par conséquent, veuillez toujours vérifier votre e-mail de rappel.

 

GELIEVE REKENING TE HOUDEN MET EEN WACHTTIJD VAN EEN DRIETAL WEKEN

VEUILLEZ TENIR COMPTE D’UNE PÉRIODE D’ATTENTE D’ENVIRON TROIS SEMAINES

 

Een mondmasker  is tot nader order verplicht.

Un masque buccal est obligatoire jusqu’à nouvel ordre.

Telefonisch:

02/522 22 75