Wachtdienst Osteopathie.be tijdens het weekend: 078 480 484.

Gelieve het uur van afspraak te respecteren. Niet nagekomen afspraken worden aangerekend.

Veuillez respecter l’heure de rendez-vous. Les rendez-vous non respectés seront facturés.

Een geplande afspraak kan uitzonderlijk een kwartier ( meestal later) verplaatst worden. Gelieve daarom steeds uw herinneringsmail te checken.

Un rendez-vous programmé peut exceptionnellement être reporté d’un quart d’heure (généralement plus tard). Par conséquent, veuillez toujours vérifier votre e-mail de rappel.

VANAF 1 JUNI 2024 WORDT ER (TIJDELIJK?) EEN STOP VOOR NIEUWE PATIËNTEN INGELAST.

À PARTIR DU 1ER JUIN 2024, IL Y AURA UN ARRÊT (TEMPORAIRE ?) POUR DES NOUVEAUX PATIENTS.

 

GESLOTEN/FERME :  Jaarlijks verlof  15/08 tot 06/09/ 24    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Telefonisch:

02/522 22 75